ctrl+shift+p filters: :st2 :st3 :win :osx :linux
Browse

Vn Ime

by glmanhtu ST3

Gõ tiếng việt trên Sublime Text 3

Details

 • 2017.02.21.16.40.17
 • github.​com
 • github.​com
 • 1 year ago
 • 11 minutes ago
 • 4 years ago

Installs

 • Total 11K
 • Win 5K
 • OS X 720
 • Linux 5K
Mar 17 Mar 16 Mar 15 Mar 14 Mar 13 Mar 12 Mar 11 Mar 10 Mar 9 Mar 8 Mar 7 Mar 6 Mar 5 Mar 4 Mar 3 Mar 2 Mar 1 Feb 28 Feb 27 Feb 26 Feb 25 Feb 24 Feb 23 Feb 22 Feb 21 Feb 20 Feb 19 Feb 18 Feb 17 Feb 16 Feb 15 Feb 14 Feb 13 Feb 12 Feb 11 Feb 10 Feb 9 Feb 8 Feb 7 Feb 6 Feb 5 Feb 4 Feb 3 Feb 2 Feb 1 Jan 31
Windows 5 9 4 4 5 9 4 5 41 63 56 3 8 6 6 5 3 5 2 4 3 4 4 5 0 1 3 4 1 2 2 0 3 3 1 2 3 2 4 5 6 3 4 2 6 3
OS X 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1
Linux 3 9 9 13 14 7 8 14 9 2 10 9 9 5 6 5 5 6 12 8 7 7 4 4 3 6 6 2 3 2 1 3 5 2 5 7 3 7 5 2 9 9 6 8 7 6

Readme

Source
raw.​githubusercontent.​com

Vietnamese IME - Bộ gõ tiếng Việt

Gõ tiếng Việt trên Sublime Text 3

Phiên bản 2 sử dụng engine BoGoEngine của ibus-bogo

Phiên bản 1 với 2 nhánh riêng biệt cho kiểu gõ VNI và TELEX được lưu tại Repo VN_IME và tại nhánh TELEX

Cài đặt

Package Control: Install Package -> vn ime

Cài đặt bằng tay:

git clone https://github.com/yehnkay/VN_IME

Hướng dẫn sử dụng

Nhấn phím F2 để bật gõ tiếng Việt, mặc định là kiểu gõ VNI. Nhấn tiếp phím F2 để tắt

Khi thanh status hiện chữ VN IME : ON là đang bật, VN IME : OFF là đã tắt

Để dùng kiểu gõ TELEX, thêm giá trị telex trong tập tin cấu hình Preferences.sublime-settings tại Preferences -> Settings - User với giá trị true. Ví dụ như sau:

{
 "telex": true
}