ctrl+shift+p filters: :st2 :st3 :win :osx :linux
Browse

Vn Ime

by glmanhtu ST3

Gõ tiếng việt trên Sublime Text 3

Details

 • 2017.02.21.16.40.17
 • github.​com
 • github.​com
 • 7 years ago
 • 35 minutes ago
 • 10 years ago

Installs

 • Total 20K
 • Win 11K
 • Mac 1K
 • Linux 8K
Dec 1 Nov 30 Nov 29 Nov 28 Nov 27 Nov 26 Nov 25 Nov 24 Nov 23 Nov 22 Nov 21 Nov 20 Nov 19 Nov 18 Nov 17 Nov 16 Nov 15 Nov 14 Nov 13 Nov 12 Nov 11 Nov 10 Nov 9 Nov 8 Nov 7 Nov 6 Nov 5 Nov 4 Nov 3 Nov 2 Nov 1 Oct 31 Oct 30 Oct 29 Oct 28 Oct 27 Oct 26 Oct 25 Oct 24 Oct 23 Oct 22 Oct 21 Oct 20 Oct 19 Oct 18 Oct 17
Windows 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Mac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Linux 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1

Readme

Source
raw.​githubusercontent.​com

Vietnamese IME - Bộ gõ tiếng Việt

Gõ tiếng Việt trên Sublime Text 3

Phiên bản 2 sử dụng engine BoGoEngine của ibus-bogo

Phiên bản 1 với 2 nhánh riêng biệt cho kiểu gõ VNI và TELEX được lưu tại Repo VN_IME và tại nhánh TELEX

Cài đặt

Package Control: Install Package -> vn ime

Cài đặt bằng tay:

git clone https://github.com/yehnkay/VN_IME

Hướng dẫn sử dụng

Nhấn phím F2 để bật gõ tiếng Việt, mặc định là kiểu gõ VNI. Nhấn tiếp phím F2 để tắt

Khi thanh status hiện chữ VN IME : ON là đang bật, VN IME : OFF là đã tắt

Để dùng kiểu gõ TELEX, thêm giá trị telex trong tập tin cấu hình Preferences.sublime-settings tại Preferences -> Settings - User với giá trị true. Ví dụ như sau:

{
 "telex": true
}