ctrl+shift+p filters: :st2 :st3 :win :osx :linux
Browse

Vn Ime

by glmanhtu ST3

Gõ tiếng việt trên Sublime Text 3

Details

 • 2017.02.21.16.40.17
 • github.​com
 • github.​com
 • 4 years ago
 • 29 minutes ago
 • 7 years ago

Installs

 • Total 19K
 • Win 10K
 • Mac 999
 • Linux 8K
Oct 30 Oct 29 Oct 28 Oct 27 Oct 26 Oct 25 Oct 24 Oct 23 Oct 22 Oct 21 Oct 20 Oct 19 Oct 18 Oct 17 Oct 16 Oct 15 Oct 14 Oct 13 Oct 12 Oct 11 Oct 10 Oct 9 Oct 8 Oct 7 Oct 6 Oct 5 Oct 4 Oct 3 Oct 2 Oct 1 Sep 30 Sep 29 Sep 28 Sep 27 Sep 26 Sep 25 Sep 24 Sep 23 Sep 22 Sep 21 Sep 20 Sep 19 Sep 18 Sep 17 Sep 16 Sep 15
Windows 2 3 3 7 5 4 2 5 7 8 5 10 5 0 2 3 7 6 4 1 6 7 5 3 19 1 2 5 2 1 3 1 4 4 3 3 6 6 3 3 2 2 5 4 2 6
Mac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Linux 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 3 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Readme

Source
raw.​githubusercontent.​com

Vietnamese IME - Bộ gõ tiếng Việt

Gõ tiếng Việt trên Sublime Text 3

Phiên bản 2 sử dụng engine BoGoEngine của ibus-bogo

Phiên bản 1 với 2 nhánh riêng biệt cho kiểu gõ VNI và TELEX được lưu tại Repo VN_IME và tại nhánh TELEX

Cài đặt

Package Control: Install Package -> vn ime

Cài đặt bằng tay:

git clone https://github.com/yehnkay/VN_IME

Hướng dẫn sử dụng

Nhấn phím F2 để bật gõ tiếng Việt, mặc định là kiểu gõ VNI. Nhấn tiếp phím F2 để tắt

Khi thanh status hiện chữ VN IME : ON là đang bật, VN IME : OFF là đã tắt

Để dùng kiểu gõ TELEX, thêm giá trị telex trong tập tin cấu hình Preferences.sublime-settings tại Preferences -> Settings - User với giá trị true. Ví dụ như sau:

{
 "telex": true
}