ctrl+shift+p filters: :st2 :st3 :win :osx :linux
Browse

Vn Ime

by glmanhtu ST3

Gõ tiếng việt trên Sublime Text 3

Details

 • 2017.02.21.16.40.17
 • github.​com
 • github.​com
 • 7 years ago
 • 10 minutes ago
 • 10 years ago

Installs

 • Total 20K
 • Win 11K
 • Mac 1K
 • Linux 8K
Apr 20 Apr 19 Apr 18 Apr 17 Apr 16 Apr 15 Apr 14 Apr 13 Apr 12 Apr 11 Apr 10 Apr 9 Apr 8 Apr 7 Apr 6 Apr 5 Apr 4 Apr 3 Apr 2 Apr 1 Mar 31 Mar 30 Mar 29 Mar 28 Mar 27 Mar 26 Mar 25 Mar 24 Mar 23 Mar 22 Mar 21 Mar 20 Mar 19 Mar 18 Mar 17 Mar 16 Mar 15 Mar 14 Mar 13 Mar 12 Mar 11 Mar 10 Mar 9 Mar 8 Mar 7 Mar 6
Windows 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Mac 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linux 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Readme

Source
raw.​githubusercontent.​com

Vietnamese IME - Bộ gõ tiếng Việt

Gõ tiếng Việt trên Sublime Text 3

Phiên bản 2 sử dụng engine BoGoEngine của ibus-bogo

Phiên bản 1 với 2 nhánh riêng biệt cho kiểu gõ VNI và TELEX được lưu tại Repo VN_IME và tại nhánh TELEX

Cài đặt

Package Control: Install Package -> vn ime

Cài đặt bằng tay:

git clone https://github.com/yehnkay/VN_IME

Hướng dẫn sử dụng

Nhấn phím F2 để bật gõ tiếng Việt, mặc định là kiểu gõ VNI. Nhấn tiếp phím F2 để tắt

Khi thanh status hiện chữ VN IME : ON là đang bật, VN IME : OFF là đã tắt

Để dùng kiểu gõ TELEX, thêm giá trị telex trong tập tin cấu hình Preferences.sublime-settings tại Preferences -> Settings - User với giá trị true. Ví dụ như sau:

{
 "telex": true
}