ctrl+shift+p filters: :st2 :st3 :win :osx :linux
Browse

Vn Ime

by glmanhtu ST3

Gõ tiếng việt trên Sublime Text 3

Details

 • 2017.02.21.16.40.17
 • github.​com
 • github.​com
 • 6 years ago
 • 2 hours ago
 • 9 years ago

Installs

 • Total 20K
 • Win 11K
 • Mac 1K
 • Linux 8K
Jan 31 Jan 30 Jan 29 Jan 28 Jan 27 Jan 26 Jan 25 Jan 24 Jan 23 Jan 22 Jan 21 Jan 20 Jan 19 Jan 18 Jan 17 Jan 16 Jan 15 Jan 14 Jan 13 Jan 12 Jan 11 Jan 10 Jan 9 Jan 8 Jan 7 Jan 6 Jan 5 Jan 4 Jan 3 Jan 2 Jan 1 Dec 31 Dec 30 Dec 29 Dec 28 Dec 27 Dec 26 Dec 25 Dec 24 Dec 23 Dec 22 Dec 21 Dec 20 Dec 19 Dec 18
Windows 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Mac 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Linux 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4

Readme

Source
raw.​githubusercontent.​com

Vietnamese IME - Bộ gõ tiếng Việt

Gõ tiếng Việt trên Sublime Text 3

Phiên bản 2 sử dụng engine BoGoEngine của ibus-bogo

Phiên bản 1 với 2 nhánh riêng biệt cho kiểu gõ VNI và TELEX được lưu tại Repo VN_IME và tại nhánh TELEX

Cài đặt

Package Control: Install Package -> vn ime

Cài đặt bằng tay:

git clone https://github.com/yehnkay/VN_IME

Hướng dẫn sử dụng

Nhấn phím F2 để bật gõ tiếng Việt, mặc định là kiểu gõ VNI. Nhấn tiếp phím F2 để tắt

Khi thanh status hiện chữ VN IME : ON là đang bật, VN IME : OFF là đã tắt

Để dùng kiểu gõ TELEX, thêm giá trị telex trong tập tin cấu hình Preferences.sublime-settings tại Preferences -> Settings - User với giá trị true. Ví dụ như sau:

{
 "telex": true
}