ctrl+shift+p filters: :st2 :st3 :win :osx :linux
Browse

Vn Ime

by glmanhtu ST3

Gõ tiếng việt trên Sublime Text 3

Details

 • 2017.02.21.16.40.17
 • github.​com
 • github.​com
 • 1 year ago
 • 19 minutes ago
 • 4 years ago

Installs

 • Total 12K
 • Win 6K
 • OS X 759
 • Linux 6K
Jun 19 Jun 18 Jun 17 Jun 16 Jun 15 Jun 14 Jun 13 Jun 12 Jun 11 Jun 10 Jun 9 Jun 8 Jun 7 Jun 6 Jun 5 Jun 4 Jun 3 Jun 2 Jun 1 May 31 May 30 May 29 May 28 May 27 May 26 May 25 May 24 May 23 May 22 May 21 May 20 May 19 May 18 May 17 May 16 May 15 May 14 May 13 May 12 May 11 May 10 May 9 May 8 May 7 May 6 May 5
Windows 11 8 5 5 5 7 6 8 3 0 6 5 2 6 5 8 2 5 6 8 4 6 6 6 7 3 4 11 8 10 6 5 6 6 9 8 13 3 2 9 5 8 4 3 1 6
OS X 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0
Linux 8 6 2 2 10 3 7 2 8 6 12 6 0 9 8 9 5 7 7 6 8 10 10 11 6 10 8 8 9 7 8 3 6 8 13 8 5 4 9 8 12 9 10 7 6 10

Readme

Source
raw.​githubusercontent.​com

Vietnamese IME - Bộ gõ tiếng Việt

Gõ tiếng Việt trên Sublime Text 3

Phiên bản 2 sử dụng engine BoGoEngine của ibus-bogo

Phiên bản 1 với 2 nhánh riêng biệt cho kiểu gõ VNI và TELEX được lưu tại Repo VN_IME và tại nhánh TELEX

Cài đặt

Package Control: Install Package -> vn ime

Cài đặt bằng tay:

git clone https://github.com/yehnkay/VN_IME

Hướng dẫn sử dụng

Nhấn phím F2 để bật gõ tiếng Việt, mặc định là kiểu gõ VNI. Nhấn tiếp phím F2 để tắt

Khi thanh status hiện chữ VN IME : ON là đang bật, VN IME : OFF là đã tắt

Để dùng kiểu gõ TELEX, thêm giá trị telex trong tập tin cấu hình Preferences.sublime-settings tại Preferences -> Settings - User với giá trị true. Ví dụ như sau:

{
 "telex": true
}