ctrl+shift+p filters: :st2 :st3 :win :osx :linux
Browse

Vn Ime

by glmanhtu ST3

Gõ tiếng việt trên Sublime Text 3

Details

 • 2017.02.21.16.40.17
 • github.​com
 • github.​com
 • 5 years ago
 • 3 hours ago
 • 8 years ago

Installs

 • Total 20K
 • Win 11K
 • Mac 1K
 • Linux 8K
Aug 9 Aug 8 Aug 7 Aug 6 Aug 5 Aug 4 Aug 3 Aug 2 Aug 1 Jul 31 Jul 30 Jul 29 Jul 28 Jul 27 Jul 26 Jul 25 Jul 24 Jul 23 Jul 22 Jul 21 Jul 20 Jul 19 Jul 18 Jul 17 Jul 16 Jul 15 Jul 14 Jul 13 Jul 12 Jul 11 Jul 10 Jul 9 Jul 8 Jul 7 Jul 6 Jul 5 Jul 4 Jul 3 Jul 2 Jul 1 Jun 30 Jun 29 Jun 28 Jun 27 Jun 26
Windows 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Mac 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Linux 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Readme

Source
raw.​githubusercontent.​com

Vietnamese IME - Bộ gõ tiếng Việt

Gõ tiếng Việt trên Sublime Text 3

Phiên bản 2 sử dụng engine BoGoEngine của ibus-bogo

Phiên bản 1 với 2 nhánh riêng biệt cho kiểu gõ VNI và TELEX được lưu tại Repo VN_IME và tại nhánh TELEX

Cài đặt

Package Control: Install Package -> vn ime

Cài đặt bằng tay:

git clone https://github.com/yehnkay/VN_IME

Hướng dẫn sử dụng

Nhấn phím F2 để bật gõ tiếng Việt, mặc định là kiểu gõ VNI. Nhấn tiếp phím F2 để tắt

Khi thanh status hiện chữ VN IME : ON là đang bật, VN IME : OFF là đã tắt

Để dùng kiểu gõ TELEX, thêm giá trị telex trong tập tin cấu hình Preferences.sublime-settings tại Preferences -> Settings - User với giá trị true. Ví dụ như sau:

{
 "telex": true
}